Dąbrowa Leśna została założona w latach 20. XX wieku jako osiedle podmiejskie, nawiązujące do idei miasta-ogrodu. Rozwojowi osiedla sprzyjało powstanie i otwarcie w 1929 kolei Warszawa-Młociny-Palmiry. W sierpniu 1930 r. mierniczy przysięgły Eugeniusz Biedrzycki sporządził plan parcelacji osiedla Dąbrowa Leśna, jednak do 1935 roku sprzedano około 25% parceli. Do roku 1938 niemal wszystkie parcele znalazły nabywców, lecz do wojny na 198 parcelach zdołano wybudować jedynie 44 budynki, włączając w to tzw. „letniaki” nieprzystosowane do całorocznego zamieszkania (m.in. 5 budynków projektu inż. Zdzisława Celarskiego, np. dom własny przy ul. Pionierów 34).

Na załączonych ilustracjach przestawiamy oryginalny folder reklamujący możliwość zamieszkania na nowym osiedlu w Dąbrowie. Według sprzedającego, którego biura mieściły się w Warszawie przy Czerniakowskiej i na miejscu w Dąbrowie:

Dlaczego kupować działki w „Dąbrowie Leśnej”?

-bo obliczając na dłuższą metę posiadanie własnego kawałka ziemi jest jednak najpewniejszą lokatą oszczędności,

-bo cena ziemi nigdy tak nie spada, jak waluty, akcje i udziały w różnych przedsiębiorstwach,

-bo żadne lokaty bankowe lub hipoteczne nie dają pełnej gwarancji kapitału i procentów,

-bo należy wykorzystać obecny moment taniości ziemi, który niewątpliwie zapewnia posiadaczom działek znaczny przyrost wartości gdy minie obecny kryzys.

Dlaczego budować w „Dąbrowie Leśnej”?

-bo nabywszy po obecnej, wyjątkowo niskiej cenie działkę, należy jaknajszybciej oprocentować włożony w nią kapitał przez pobudowanie się na niej,

-bo obecny kryzys stworzył dla posiadaczy

działek wyjątkową konjunkturę taniości budowy domów,

-bo w nadchodzącym sezonie budowlanym rząd będzie udzielał pożyczek na dogodnych warunkach kredytowych na budowę domów.

Dlaczego mieszkać w „Dąbrowie Leśnej”?

-bo zdaniem lekarzy „Dąbrowa Leśna” jest jedną z najzdrowszych miejscowości blisko Warszawy (3 kim. od granicy miasta),

-bo blisko osiedla jest 7-mio klasowa szkoła i 8-mio klasowe gimnazjum,

-bo na miejscu lub w pobliżu (miasteczko o i kim.) można bardzo tanio nabywać produkty,

-bo komunikacja z Warszawą utrzymywana jest od .5 rano do północy bądź koleją (23 minuty jazdy) bądź regularną linją autobusową po świetnej szosie.”