Grypsy Jana Paziewskiego z więzienia na Pawiaku do żony. Jan Paziewski został zamordowany w Oświęcimiu.

Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego