WMŁ powstało aby przybliżyć obecnym mieszkańcom Gminy i Miasta Łomianki dawną historię, mieszkańców i najciekawsze miejsca tego terenu. Zaprezentujemy dotychczasowe badania historyków, wspomnienia mieszkańców oraz stare fotografie z ich albumów. Obecna Gmina Łomianki składa się z miejscowości, z których każda ma osobną ciekawą historię. Według chronologii zachowanych wzmianek w dokumentach najstarszy jest Kiełpin, następnie Łomianki, […]