Nekropolia została urządzona na potrzeby kolonistów niemieckich sprowadzonych do Dziekanowa w roku 1818. Osadnicy przebywali tu do roku 1944, kiedy to musieli opuścić wieś. Pozostawili swoje domy i gospodarstwa, a także cmentarz, na którym pochowani zostali ich bliscy, w większości osoby, które tu się urodziły i tu zmarły. Opuszczony cmentarz został zdewastowany, płyty nagrobne z kamienia oraz ogrodzenie – rozkradzione. […]