25 listopada 2019

Zawiadomienie o awansie na stopień ppor. „Wacława”
Zawiadomienie o awansie dla ppor. Stanisława Barana z 5 stycznia 1945

Continue Reading

6 listopada 2019

Zamieszkaj w Dąbrowie – jak reklamowano sprzedaż działek w latach 30 -tych XX w.
Dąbrowa Leśna została założona w latach 20. XX wieku jako osiedle podmiejskie, nawiązujące do idei miasta-ogrodu. Rozwojowi osiedla sprzyjało powstanie i otwarcie w 1929 kolei Warszawa-Młociny-Palmiry. W sierpniu 1930 r. mierniczy przysięgły Eugeniusz Biedrzycki sporządził plan parcelacji osiedla Dąbrowa Leśna, jednak do 1935 roku sprzedano około 25% parceli. Do roku 1938 niemal wszystkie parcele znalazły […]

Continue Reading

4 października 2018

Nasze Łomianki nr 1 kwiecień 2001 r.
 

Continue Reading

22 września 2018

Ołtarz
Boczną kaplicę łomiankowskiego kościoła p.w. św. Małgorzaty zdobi stary ołtarz, jedyny jaki zachował się z wystroju poprzednich naszych świątyń parafialnych – drewnianego kościółka w Kiełpinie i tzw. starego kościoła w Łomiankach. Jest to obiekt o ciekawej historii i dużej wartości artystycznej. Wartość artystyczna ołtarza, który w obu wymienionych kościołach pełnił funkcję ołtarza wielkiego, czyli głównego, […]

Continue Reading

12 stycznia 2017

Tabliczka z domu ostatniego przedwojennego wójta Łomianek
Continue Reading

12 stycznia 2017

List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego
List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego Ze zbiorów Jerzego Wojciewskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

List z Muzeum w Oświęcimiu informujący o losach Antoniego Bogdańskiego
List z Muzeum w Oświęcimiu  informujący o losach Antoniego Bogdańskiego Ze zbiorów Cezarego Bogdańskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

List PCK w odpowiedzi na poszukiwania zaginionych w czasie wojny
Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża na zgłoszenie poszukiwania Jana Paziewskiego. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

List gończy z czasów II wojny światowej
Fragment listu gończego, jaki w lutym 1943r. rozesłało gestapo za Kazimierzem Zawitajem do wszystkich posterunków policji w całej Generalnej Guberni.  

Continue Reading