12 stycznia 2017

List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego
List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego Ze zbiorów Jerzego Wojciewskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

List z Muzeum w Oświęcimiu informujący o losach Antoniego Bogdańskiego
List z Muzeum w Oświęcimiu  informujący o losach Antoniego Bogdańskiego Ze zbiorów Cezarego Bogdańskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

List PCK w odpowiedzi na poszukiwania zaginionych w czasie wojny
Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża na zgłoszenie poszukiwania Jana Paziewskiego. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

List gończy z czasów II wojny światowej
Fragment listu gończego, jaki w lutym 1943r. rozesłało gestapo za Kazimierzem Zawitajem do wszystkich posterunków policji w całej Generalnej Guberni.  

Continue Reading

12 stycznia 2017

Rota przysięgi Organizacji Polski Niepodległej
Oryginał roty przysięgi, jaką składali członkowie Organizacji Polski Niepodległej. Na odwrocie podpisane pseudonimami.

Continue Reading

12 stycznia 2017

Grypsy z Pawiaka
Grypsy Jana Paziewskiego z więzienia na Pawiaku do żony. Jan Paziewski został zamordowany w Oświęcimiu. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Continue Reading

12 stycznia 2017

Niemiecka karta lotów
Niemiecki dokument lotniczy, służący do ewidencji lotów bojowych w czasie wojny. Po wyzwoleniu w 1945 r., z powodu braku papieru, druga strona formularza wykorzystywana była jako papier do pisania. Na zdjęciu formularz z lotniska na Bielanach. Karta za zbiorów Kazimierza Medyńskiego.

Continue Reading

12 stycznia 2017

Kennkarty mieszkańców Łomianek
Kenkarta (niem. Kennkarte) – dokument tożsamości wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku, wszystkim nieniemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok życia. W początkowym okresie okupacji poświadczeniem tożsamości były przedwojenne polskie dowody osobiste. Odpowiednie zarządzenia wykonawcze pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero 13 czerwca 1941. […]

Continue Reading