3 października 2018

ŁOMIANKOWSKIE KALENDARIUM
Kalendarium, które poniżej zamieszczono jest chronologicznie uszeregowanym zbiorem, wydarzeń i faktów jakie uznano za ważne dla rozwoju naszej Gminy. 5500 lat pne – pierwsze ślady osadnictwa neolitycznego na terenie Łomianek 500 lat pne – ślady osadnictwa kultury łużyckiej w Łomiankach i Burakowie I w. ne – istnienie osady hutniczej na terenie Łomianek Dolnych związaną z […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Bibliografia
Bibliografia Podstawowe pozycje książkowe Grąbczewska Milena Laura, ”Trochę bardziej niż być…: Wspomnienia o Alicji Kretkiewicz-Grąbczewskiej, Warszawa 2013 Jarucki Jerzy Jan, Samo życie, Łomianki 2013 Kosyra- Cieślak Hanna, Romana Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski… i wzeszło, t. III, Szymanów 2006 Kosyra- Cieślak Hanna, Siostry Niepokalanki, Pani nasza Jałowiecka , Szymanów 2000 Kampinoski Park Narodowy, […]

Continue Reading