1 grudnia 2016

Rodzina Przyłuskich
Piękną kartę w dziejach Burakowa zapisała mieszkająca tu dwadzieścia sześć lat rodzina Przyłuskich.     Jeszcze przed 1 wojną Józef Przyłuski wykupił od burakowskich gospodarzy obszar kilku hektarów zwany Górami Burakowskimi. Po wojnie znaczną część terenu zwaną Wrzosowem przeznaczył pod parcelację. W malowniczo położonym miejscu, wśród zagajników wzniósł dom w stylu dworkowym, który nazwał „Kaczką”. Właśnie […]

Continue Reading

1 grudnia 2016

Jazłowiecka Pani
W kościele pod wezwaniem błogosławionej Marceliny Darowskiej, we wnęce ponad ołtarzem, stoi piękny posąg Najświętszej Marii Panny Niepokalanej zwanej Panią Jazłowiecką albo Białą Panią; kardynał Stefan Wyszyński nazywał ją też Świętą Wędrowniczką. Naturalnej wielkości rzeźba z białego kararyjskiego marmuru przedstawia młodą, smukłą kobietę stojącą na kuli ziemskiej i półksiężycu z rękami skrzyżowanymi na piersi. Prawą […]

Continue Reading

1 grudnia 2016

Historia Łomianek
Najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie Łomianek pochodzą z okresu halsztackiego i lateńskiego i związane są z działalnością pobliskiego Starożytnego Okręgu Hutniczego z centrum w Pruszkowie. W czasie badań archeologicznych w Łomiankach odkryto dziesiątki pieców hutniczych, zwanych dymarkami. Ludność pradziejowych kultur zamieszkujących na terenach dzisiejszych Łomianek była blisko związana z Wisłą. Wzdłuż rzeki prowadził szlak, łączący […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Bibliografia
Bibliografia Podstawowe pozycje książkowe Grąbczewska Milena Laura, ”Trochę bardziej niż być…: Wspomnienia o Alicji Kretkiewicz-Grąbczewskiej, Warszawa 2013 Jarucki Jerzy Jan, Samo życie, Łomianki 2013 Kosyra- Cieślak Hanna, Romana Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski… i wzeszło, t. III, Szymanów 2006 Kosyra- Cieślak Hanna, Siostry Niepokalanki, Pani nasza Jałowiecka , Szymanów 2000 Kampinoski Park Narodowy, […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Historia wsi Kępa Kiełpińska
Historia Kępy Kiełpińskiej zaczęła się w 1803 r., gdy dziedzic Łomianek Fryderyk Poths sprowadził na nieużytki i zarośla w dolinie Wisły pierwszych osadników – niemieckich kolonistów. Wiemy o tym z zachowanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych akt z 1862 r. dotyczących zakończenia sześćdziesięcioletniego sporu między kiełpińskim proboszczem a dziedzicem dóbr. Spór dotyczył zarośli położonych w […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Historia wsi Dziekanów Leśny
Wieś została utworzona na części gruntów wsi Dziekanów (obecnie Dziekanów Polski), stanowiącej od XII w. do końca XVIII w. uposażenie dziekanów kapituły katedralnej płockiej. Po 3-cim rozbiorze Polski dawne majątki kościelne Dziekanów i Łomna stały się dobrami rządowymi tworząc razem tzw. Ekonomię Łomna. W 1798 r. została ona wydzierżawiona oficerowi Wojska Polskiego, Antoniemu Trębickiemu, przyjacielowi […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Klan Grześkiewiczów
Rodzina Grześkiewiczów, artystów ceramików, od lat  mieszka w Dąbrowie przy ul. Zachodniej 13. Stoi tu obszerna willa z charakterystycznymi zdobieniami wykonanymi techniką sgraffito i ceramicznymi ornamentami. Dom mieści pracownię ceramiczną, która służyła artystom Helenie i Lechowi Grześkiewiczom oraz ich synowi Piotrowi. Obecnie przejęły ją wnuczki Dorota i Malwina, które kontynuują tradycje artystyczną dziadków w „Grześkiewicz […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Tajemnice apteki „Aronia”
Dwa lokale w niepozornym, parterowym budynku przy ul. Warszawskiej 81, z racji swego położenia w centrum Łomianek, zapisały się na mapie handlowej miasta. Rozbudowany w głąb posesji budynek przez lata pełnił funkcję piekarni. Wspomina ją Apoloniia Urbaniak z Burakowa:  Wiele lat przed wojną była tu, zaopatrująca też okolicę, piekarnia Żyda Janklewicza[1]. Oprócz chleba w sklepie przy […]

Continue Reading

27 listopada 2016

Rodzina Egierszdorffów
Przed II wojną mieszkańcami Łomianek zostali Maria i Marian Egierszdorffowie. Należeli do elity przedwojennych Łomianek. Byli to ludzie niezwykle skromni, gościnni i pełni poświęcenia dla dobra rodziny i ojczyzny.        Marian Egierszdorff (1884–1966) był farmaceutą, pracował w zakładach farmaceutycznych Mgr Klawe na Karolkowej w Warszawie, a podczas okupacji działał w konspiracji na terenie zgromadzenia […]

Continue Reading