23 kwietnia 2020

Zmarł Kazimierz Medyński
Z głębokim żalem informujemy o śmierci Pana Kazimierza Medyńskiego. Jego zapał pozwolił na powstanie tej strony, jego wiedza pozwoliła na zapełnienie jej opowieściami z historii Łomianek. Mieszkańcom Dąbrowy Leśnej i Łomianek w pamięci pozostanie jako wiecznie aktywny społecznik, człowiek ciepły i zawsze uśmiechnięty.

Continue Reading

25 listopada 2019

Nazwy i nazwiska cz. II
Cz. II Również imiona i nazwiska ludzi od pokoleń mieszkających na danym terenie są nośnikami informacji historycznych o danej ziemi, regionie lub miejscowości. Są także zapisem historii rodów i rodzin, której sens i znaczenie trzeba umieć odczytywać. Ciekawe informacje o kształtowaniu się nazwisk z przykładami wziętymi z Mazowsza i Podlasia podaje Zygmunt Gloger w swojej […]

Continue Reading

25 listopada 2019

Nazwy i nazwiska. cz. I
„Ala ma Asa. As to pies”- to słynne zdania z pierwszej czytanki-elementarza Mariana Falskiego. Przed laty wprowadzały każdego ucznia w świat umiejętności czytania i rozumienia podstawowych elementów języka. Mądrość elementarza Falskiego wynikała z prostego zobrazowania tych elementów. Jednym z nich jest nazwa -imię. Elementarz przedstawia nam bohaterkę książki – dziewczynkę z pierwszej klasy. Nie jakąkolwiek […]

Continue Reading

25 listopada 2019

Zawiadomienie o awansie na stopień ppor. „Wacława”
Zawiadomienie o awansie dla ppor. Stanisława Barana z 5 stycznia 1945

Continue Reading

25 listopada 2019

Wiersze. Walki pod Brzozówką
Wojenne wspomnienia Stanisława Barana „Wacława” dowódcy zwiadu konnego Grupy Kampinos Godzina 7 rano miejscowość Wiersze. Otrzymuję rozkaz od dowódcy batalionu por. „Strzały” następującej treści: „Wachmistrz „Wacław” z trzema sekcjami zwiadu konnego uda się przez Truskaw, Janówek, Koliczki, Dobryń, Małocice, Sowią Wolę i Cybulice do Kiściennego na przedpole oddziałów niemieckich. Powrót ma nastąpić przez Górki. Należy […]

Continue Reading

25 listopada 2019

Wiersze. Zdobyczne uzbrojenie
Wojenne wspomnienia Stanisława Barana „Wacława” dowódcy zwiadu konnego Grupy Kampinos Dnia 15 sierpnia około godz.7,30 goniec konny ze sztabu Grupy Kampinos AK przygnał galopem do naszej kwatery z rozkazem dla I plutonu zwiadu konnego, „ wachmistrz „Wacław” zamelduje się natychmiast u majora „Okonia”-nowego dowódcy Grupy Kampinos”. Siadam na koń i wraz ze zwiadowcą Stanisławem Romanowskim […]

Continue Reading

25 listopada 2019

Trudne lata konspiracji w Burakowie
Wojenne wspomnienia Stanisława Barana „Wacława” dowódcy zwiadu konnego Grupy Kampinos Na początku lutego 1943 r. do wsi Buraków gm, Młociny przybył do sołtysa jakiś obcy człowiek. Sołtys Jan Laskowski ps. „Sołtys” był członkiem naszej organizacji AK a konkretnie w moim 1 plutonie II kompanii por. Zbigniewa Luśniaka „Gniewa”. Okazało się, że obcy był policjantem, który […]

Continue Reading

6 listopada 2019

Pradziejowa huta w Łomiankach
Historia współczesnych Łomianek sięga tak naprawdę XVIII wieku. Jednak teren dzisiejszego miasta był zasiedlony dużo wcześniej. Wiedzę o tym okresie przybliżyły nam badania archeologiczne, prowadzone w regonie ulic Wiślanej, Fabrycznej i jeziora Fabrycznego. Prace te prowadzono w latach 2010- 2011. Badane stanowisko zlokalizowano w czasie tzw. powierzchniówek, prowadzonych przez wybitnego archeologa Stefana Woydę, który określił […]

Continue Reading

6 listopada 2019

Szarża ułanów pod Wólką Węglową.
Szarża pod Wólką Węglową – jedna z kilku polskich szarż kawaleryjskich podczas kampanii wrześniowej. Była to ostatnia szarża w dziejach jazdy polskiej wykonana z udziałem całego pułku kawalerii. W dniach 9-20 września 1939 r. rozegrała się nad rzeką Bzurą największa bitwa kampanii wrześniowej, w której polskie wojska Armii „Poznań” gen. Tadeusza Kutrzeby i Armii „Pomorze” […]

Continue Reading