Eksponaty

Zawiadomienie o awansie na stopień ppor. „Wacława”

Zawiadomienie o awansie dla ppor. Stanisława Barana z 5 stycznia 1945

Więcej

Zamieszkaj w Dąbrowie – jak reklamowano sprzedaż działek w latach 30 -tych XX w.

Dąbrowa Leśna została założona w latach 20. XX wieku jako osiedle podmiejskie, nawiązujące do idei miasta-ogrodu. Rozwojowi osiedla sprzyjało powstanie i otwarcie w 1929 kolei Warszawa-Młociny-Palmiry. W sierpniu 1930 r. mierniczy przysięgły Eugeniusz Biedrzycki sporządził plan parcelacji osiedla Dąbrowa Leśna, jednak do 1935 roku sprzedano około 25% parceli. Do roku 1938 niemal wszystkie parcele znalazły […]

Więcej

Nasze Łomianki nr 1 kwiecień 2001 r.

 

Więcej

Ołtarz

Boczną kaplicę łomiankowskiego kościoła p.w. św. Małgorzaty zdobi stary ołtarz, jedyny jaki zachował się z wystroju poprzednich naszych świątyń parafialnych – drewnianego kościółka w Kiełpinie i tzw. starego kościoła w Łomiankach. Jest to obiekt o ciekawej historii i dużej wartości artystycznej. Wartość artystyczna ołtarza, który w obu wymienionych kościołach pełnił funkcję ołtarza wielkiego, czyli głównego, […]

Więcej

Tabliczka z domu ostatniego przedwojennego wójta Łomianek

Więcej

List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego

List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego Ze zbiorów Jerzego Wojciewskiego

Więcej

List z Muzeum w Oświęcimiu informujący o losach Antoniego Bogdańskiego

List z Muzeum w Oświęcimiu  informujący o losach Antoniego Bogdańskiego Ze zbiorów Cezarego Bogdańskiego

Więcej

List PCK w odpowiedzi na poszukiwania zaginionych w czasie wojny

Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża na zgłoszenie poszukiwania Jana Paziewskiego. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Więcej

List gończy z czasów II wojny światowej

Fragment listu gończego, jaki w lutym 1943r. rozesłało gestapo za Kazimierzem Zawitajem do wszystkich posterunków policji w całej Generalnej Guberni.  

Więcej

Rota przysięgi Organizacji Polski Niepodległej

Oryginał roty przysięgi, jaką składali członkowie Organizacji Polski Niepodległej. Na odwrocie podpisane pseudonimami.

Więcej

Grypsy z Pawiaka

Grypsy Jana Paziewskiego z więzienia na Pawiaku do żony. Jan Paziewski został zamordowany w Oświęcimiu. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Więcej

Niemiecka karta lotów

Niemiecki dokument lotniczy, służący do ewidencji lotów bojowych w czasie wojny. Po wyzwoleniu w 1945 r., z powodu braku papieru, druga strona formularza wykorzystywana była jako papier do pisania. Na zdjęciu formularz z lotniska na Bielanach. Karta za zbiorów Kazimierza Medyńskiego.

Więcej

Kennkarty mieszkańców Łomianek

Kenkarta (niem. Kennkarte) – dokument tożsamości wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku, wszystkim nieniemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok życia. W początkowym okresie okupacji poświadczeniem tożsamości były przedwojenne polskie dowody osobiste. Odpowiednie zarządzenia wykonawcze pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero 13 czerwca 1941. […]

Więcej