Dokumenty

List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego

List z Czerwonego Krzyża dotyczący losów Jerzego Wojciewskiego Ze zbiorów Jerzego Wojciewskiego

Więcej

List z Muzeum w Oświęcimiu informujący o losach Antoniego Bogdańskiego

List z Muzeum w Oświęcimiu  informujący o losach Antoniego Bogdańskiego Ze zbiorów Cezarego Bogdańskiego

Więcej

List PCK w odpowiedzi na poszukiwania zaginionych w czasie wojny

Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża na zgłoszenie poszukiwania Jana Paziewskiego. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Więcej

List gończy z czasów II wojny światowej

Fragment listu gończego, jaki w lutym 1943r. rozesłało gestapo za Kazimierzem Zawitajem do wszystkich posterunków policji w całej Generalnej Guberni.  

Więcej

Rota przysięgi Organizacji Polski Niepodległej

Oryginał roty przysięgi, jaką składali członkowie Organizacji Polski Niepodległej. Na odwrocie podpisane pseudonimami.

Więcej

Grypsy z Pawiaka

Grypsy Jana Paziewskiego z więzienia na Pawiaku do żony. Jan Paziewski został zamordowany w Oświęcimiu. Ze zbiorów Tadeusza Paziewskiego

Więcej

Niemiecka karta lotów

Niemiecki dokument lotniczy, służący do ewidencji lotów bojowych w czasie wojny. Po wyzwoleniu w 1945 r., z powodu braku papieru, druga strona formularza wykorzystywana była jako papier do pisania. Na zdjęciu formularz z lotniska na Bielanach. Karta za zbiorów Kazimierza Medyńskiego.

Więcej

Kennkarty mieszkańców Łomianek

Kenkarta (niem. Kennkarte) – dokument tożsamości wydawany obligatoryjnie przez okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku, wszystkim nieniemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok życia. W początkowym okresie okupacji poświadczeniem tożsamości były przedwojenne polskie dowody osobiste. Odpowiednie zarządzenia wykonawcze pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero 13 czerwca 1941. […]

Więcej