Bibliografia

Podstawowe pozycje książkowe

Grąbczewska Milena Laura, ”Trochę bardziej niż być…: Wspomnienia o Alicji Kretkiewicz-Grąbczewskiej, Warszawa 2013

Jarucki Jerzy Jan, Samo życie, Łomianki 2013

Kosyra- Cieślak Hanna, Romana Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski… i wzeszło, t. III, Szymanów 2006

Kosyra- Cieślak Hanna, Siostry Niepokalanki, Pani nasza Jałowiecka , Szymanów 2000

Kampinoski Park Narodowy, tom III, Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic i okolic. Część pierwsza, praca zbiorowa pod red. nauk. prof. Piotra Matusaka, Izabelin 2005

Lisicka Grażyna, Przygoda z końmi, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa , Warszawa bd

Łoza Stanisław, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, Warszawa 1932

Medyński Kazimierz, Wojenne Łomianki, Łomianki 2008, II wydanie 2013

Niezbędnik mieszkańca Łomianek, Łomianki 2011

Pacuski Kazimierz, Wolff Adam, Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Warszawskiej w Średniowieczu, Warszawa 2013

Pustoła–Kozłowska Ewa., Konopka M., Pacuski K., Urbaniak P, Dawne Łomianki. Historia, ludzie, zabytki, Łomianki 2005.

Pustoła–Kozłowska Ewa, Łomianki. Nie taka mała ojczyzna, Łomianki 2006

Pustoła–Kozłowska Ewa, Spacerownik po Łomiankach, Łomianki 2009

Pustoła-Kozłowska Ewa, Tradycja i współczesność. Monografia Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, Łomianki 2010

Szcześniak J., „Frantic” 7. Amerykańska pomoc dla Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007

Wesołowski Andrzej, Rozdżestwieński Paweł, Łomianki 22 września 1939 roku, Wielki Leksykon Uzbrojenia, wydanie specjalne, tom 3, Warszawa 2015

Wołosz Artur, Nasza Parafia. Parafia ś1). Małgorzaty w Kiełpinie i Łomiankach 1461-2011, Łomianki 2011

Wołosz Artur, Parafia św. Małgorzaty DM w Kiełpinie i Łomiankach 1461-2011. Szkic historyczny z okazji Jubileuszu 550 – lecia, Łomianki 2011

Pełna bibliografia w :

Pustoła – Kozłowska E., Dawne Łomianki, Łomianki 2005

Medyński K.,Wojenne Łomianki, Łomianki 2008

Wołosz A., Parafia ś2). Małgorzaty …., Łomianki 2011