WMŁ powstało aby przybliżyć obecnym mieszkańcom Gminy i Miasta Łomianki dawną historię, mieszkańców i najciekawsze miejsca tego terenu.

Zaprezentujemy dotychczasowe badania historyków, wspomnienia mieszkańców oraz stare fotografie z ich albumów.

Obecna Gmina Łomianki składa się z miejscowości, z których każda ma osobną ciekawą historię. Według chronologii zachowanych wzmianek w dokumentach najstarszy jest Kiełpin, następnie Łomianki, Dziekanów i Buraków. Pozostałe miejscowości (Kępa Kiełpińska, Dziekanów Niemiecki, Sadowa, Dąbrowa) założone zostały w wiekach XIX i XX.

Nielicznymi śladami ich przeszłości są układy przestrzenne, wiejska i małomiasteczkowa zabudowa, obiekty sakralne, cmentarze i miejsca pamięci z czasów II wojny światowej.

Mieszkańcami byli Polacy, Żydzi i Niemcy, którzy wnieśli swój udział w rozwój gospodarki regionu, oświaty i kultury.