Witamy w Wirtualnym
Muzeum Łomianek

Historia

Początki osadnictwa w tej okolicy datowane są na X–XI wiek. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1418. Od XV–XVI wieku osadnictwo mennonickie nad Wisłą. W XVIII wieku istniała tu prochownia założona przez generała Alojzego Fryderyka von Brühla.

Przed II wojną światową wieś wielonarodowościowa – Polacy, Niemcy, Żydzi. W 1924 przeniesiono tu kościół i parafię z Kiełpina, w 1929 otwarto kolej Warszawa – Młociny – Palmiry[6]. W czasie II wojny światowej miejsce walk w 1939 i w 1944. W latach 50. XX wieku po włączeniu Młocin do Warszawy powstała Gmina Łomianki.

1 stycznia 1989 miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Architektura

Kontakt

5746,5657,5724,5732,5720,5728,5731,5657,5681,5657,5738,5739,5734,5742,5720,5737,5745,5744,5738,5745,5724,5733,5728,5724,5669,5720,5733,5739,5724,5687,5726,5732,5720,5728,5731,5669,5722,5734,5732,5657,5667,5657,5738,5740,5721,5729,5724,5722,5739,5657,5681,5657,5700,5740,5745,5724,5740,5732,5655,5715,5740,5671,5672,5675,5672,5734,5732,5728,5720,5733,5730,5728,5657,5748
Podaj Imię
Podaj Nazwisko
Podaj poprawny email
Wpisz wiadomość
At least {0} characters required
Wiadomość wysłana pomyślnie
Wystąpił problem, spróbuj ponownie za chwilę